Brouwerij

Bierbrouwerij Vermeersen

Zoals in alle steden in de Middeleeuwen waren er in Hulst veel brouwerijen. De meeste brouwerijen werden toen naar de brouwers genoemd.Er was in de binnenstad van Hulst een klooster dat bewoond werd door Franciscaner monniken, de Minderbroeders.

In 1821 werd door de heren Neyt en Fassaert bierbrouwerij de Halve Maan. opgericht. Ze had haar naam te danken aan het feit dat het dicht bij een bolkwerk in de vesting van Hulst lag. Een deel van deze verdedigingswerken wordt “halve Maan” genoemd. De brouwerij dankt naam “Halve Maan” aan de vestingswerken van Hulst. Buiten de aarden vestingswal lagen vroeger steeds tussen twee ravelijnen de zogenaamde “Halve Manen”. Dit waren kleine driehoekige eilandjes in de vest, waarop enkele manschapppen en een kanon geplaatst werden wanneer een vijandelijk leger de stad naderde. De brouwerij werd dicht in buurt,van de plaatst waar vroeger zo’n eilandje lag, gebouwd.

De Halve Maan werd gebouwd op de gewelven van een oud Franciscaner klooster. Tot 1915 was deHalve Maan in handen van Dhr H.H.M. Wauters. In 1915 werd de brouwerij een Naamloze Vennootschap. Aanvankelijk werd er het Hulster Monnikenbier gebrouwen, naar de bewoners van dit klooster. Pas in 1908 zag het Java bier het levenslicht. Het Java bier was een lichtere versie (door de jaren varierend van 3,5 tot 5% alcohol) van het Hulster Monnikenbier die door toevoeging van een zeer oude Lambic haar volle karakter kreeg. Het brouwen van het Hulster Monnikenbier werd uiteindelijk gestaakt. In de jaren vijftig van deze eeuw werd het bier geherintroduceerd onder de naam “Dobbele Java”. Verder werd het Weener Export, Lux Extra Lager en het Halve Maan Pilsener op de markt gebracht. In 1972 werd de brouwerij afgebroken en maakte plaats voor nieuwbouw.

Dhr Emiel Wauters, de laatste brouwer/eigenaar van de Halve Maan gaf in 1989 de aanzet voor de oprichting van een nieuwe brouwerij. De overige initiatiefnemers waren een Belgische Professor, een Belgische Laborant , een Nederlandse Brouwer en een Nederlandse Drankenhandelaar. Aanvankelijk werd gestart onder de naam “Zeeuwsch-Vlaamsche Bierbrouwerij”. De naam “Halve Maan” stond nog in het handelsregister ingeschreven en was in handen van een buitenlands bedrijf.

De nieuwe brouwerij werd gebouwd in uit de negentiende eeuw daterend graanpakhuis aan het voormalig stationsterrein net buiten de vesting van Hulst. Vroeger passeerde hier de trein op het traject Terneuzen-Mechelen. Op de moutzolder van de brouwerij kunt u de hijswerktuigen en bascules zien de vroegere functie van het pand verraden. De brouwketels zijn afkomstig van brouwerij Artois in Leuven en Ginder-Ale in Merchtem. Naast de brouwzaal zijn de stookruimte, de gistkelder, de lagerkelder, de bottelarij en de klimaatkamer te bezichtigen. De Halve Maan brouwt op ambachtelijke wijze Hoge Gistingsbieren die hergistend worden afgevuld. De huidige brouwer is John Vermeersen.